Kancelaria Adwokacka Łódź adwokat Joanna Kaźmierczak - Facebook
Kancelaria Adwokacka adwokat Łódź Joanna Kaźmierczak - GoldenLine
Kancelaria Adwokacka w Łodzi adwokat Joanna Kaźmierczak - Twitter
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Joanna Kaźmierczak Prawnik - LinkedIn
 • Kompleksowa obsługa przedsiębiorców

  Więcej...
 • Prowadzenie spraw klientów indywidualnych

  Więcej...
 • Reprezentacja przed sądami i organami państwowymi

  Więcej...
 • Sporządzanie, weryfikacja i negocjowanie umów

  Więcej...

Misja

Dobry prawnik Łódź - dobra kancelaria adwokacka w Łodzi

Celem świadczonej w Kancelarii Adwokackiej Łódź adwokat Joanna Kaźmierczak pomocy prawnej jest znalezienie optymalnego rozwiązania prawnego, które najlepiej będzie chronić interesy prawne Klienta. Podstawowym warunkiem osiągnięcia tego celu jest dokładna analiza stanu faktycznego sprawy i regulacji prawnych. Klient zgłaszający się do Kancelarii Adwokackiej uzyska rzetelną informację na temat jego sytuacji prawnej, możliwości jej zmiany i szans osiągnięcia zamierzonego rezultatu.

W Kancelarii Adwokackiej w Łodzi można skorzystać z profesjonalnej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb, kompleksowej pomocy prawnej udzielanej zarówno podmiotom gospodarczym, instytucjom, organizacjom, jak i osobom fizycznym. Prawnicy udzielający pomocy prawnej w Kancelarii Adwokackiej w Łodzi dokładają wszelkich starań, aby oferowana obsługa prawna firm (obsługa prawna spółki, przedsiębiorców indywidualnych) uwzględniała potencjalne skutki ekonomiczne czynności prawnych lub innych działań mających znaczenie dla ich sytuacji prawnej. Szczególną dbałość przykładamy do tego, aby usługi prawne były udzielane sprawnie i w formie zrozumiałej dla osób nie mających wykształcenia prawniczego.

Zapewniamy, że żadna ze zwracających się o udzielenie pomocy prawnej osób nie zostanie pozostawiona sama bez znalezienia najdogodniejszego rozwiązania jej problemów. Priorytetem jest zapewnienie Klientom możliwie najszerszej ochrony prawnej.

Świadcząc pomoc prawną, kierujemy się profesjonalizmem, uczciwością, kreatywnością, zaangażowaniem, zasadami wykonywania zawodu adwokata i wytrwałością, które powinny wyróżniać kancelarie adwokackie w Łodzi. Miasto Łódź nie jest jedynym obszarem, na którym są udzielane usługi prawne w Kancelarii Adwokackiej. Oferujemy pomoc prawną na terenie całego kraju.

Kancelaria Adwokacka w Łodzi stale współpracuje z podmiotami świadczącymi usługi księgowo-podatkowe, kadrowo-płacowe, notarialne i komornicze.

Adwokat Joanna Kaźmierczak

Adwokat Joanna Kaźmierczak ŁódźOrły Prawa 2020

Absolwentka studiów na kierunku prawo stacjonarne jednolite magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł magistra zdobyła, broniąc na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską, która była poświęcona zagadnieniom odpowiedzialności kontraktowej. Aktualnie w ramach studiów doktoranckich przygotowuje rozprawę doktorską poruszającą zagadnienia z zakresu odpowiedzialności cywilnoprawnej jako doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Odbywała praktykę zawodową pod patronatem dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi adw. Zbigniewa Wodo. Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi.

Regularnie czynnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowychkonferencjach naukowych. Autorka publikacji z zakresu prawa prywatnego.

Specjalistka z zakresu prawa cywilnego, prawa obrotu nieruchomościami, prawa umów i prawa handlowego.

Biegle włada językiem angielskim.

W 2019 roku adw. Joanna Kaźmierczak zrealizowała wyjazd naukowy do Uniwersytetu w Oksfordzie, a w 2020 roku uzyskała grant w programie PRELUDIUM 18 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

W 2020 roku adw. Joannie Kaźmierczak przyznano tytuł laureata w Plebiscycie "Orły Prawa", w którym zwycięzcy wyłaniani są na podstawie opinii klientów.

Siedziba Kancelarii

Łódź Piramowicza Kancelaria Adwokacka Joanna Kaźmierczak

Siedziba Kancelarii Adwokackiej Łódź adwokat Joanna Kaźmierczak znajduje się na II piętrze zabytkowej wybudowanej w stylu secesyjnym kamienicy Rachmila Lipszyca, która jest położona w centrum Łodzi przy skrzyżowaniu ulic Narutowicza 44 i Piramowicza 15. Naprzeciwlegle do kamienicy mieści się Dworzec Kolejowy Łódź-Fabryczna oraz Park im. Stanisława Moniuszki. W odległości kilkuset metrów od budynku są położone siedziby Sądu Okręgowego oraz Apelacyjnego w Łodzi. W pobliżu Dworca Kolejowego Łódź-Fabryczna oraz Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina można znaleźć miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Wejście do Kancelarii znajduje się od strony ulicy Narutowicza 44.

Zakres usług

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW

 • obsługa prawna indywidualnych przedsiębiorców
 • obsługa prawna spółki
 • doradztwo przy zakładaniu indywidualnej działalności gospodarczej, spółek, w tym przygotowywanie projektów umów i statutów,
 • rejestracja spółek
 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców
 • reprezentacja podczas zgromadzeń spółek
 • przekształcenia spółek: łączenie, podział, przekształcenia, likwidacja
 • reprezentowanie strony w postępowaniach sądowych związanych z działalnością spółek (np. uchylenie uchwały, stwierdzenie nieważności uchwały, przeciwko członkom zarządu)

SPRAWY CYWILNE

 • postępowania o zapłatę należności
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
 • odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta
 • ochrona dóbr osobistych (zadośćuczynienie, odszkodowanie, zaniechanie naruszeń)
 • sprawy spadkowe (m. in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek)
 • ubezpieczenia
 • ochrona własności intelektualnej
 • eksmisja
 • weksle
 • zabezpieczenie roszczeń
 • roszczenia konsumentów

NIERUCHOMOŚCI

 • analiza stanu prawnego nieruchomości
 • postępowania sądowe o ustalenie stanu prawnego nieruchomości (zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ochrona posiadania, ochrona własności)
 • prawa rzeczowe na nieruchomości
 • immisje
 • odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości
 • odszkodowanie w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • pomoc prawna przy czynnościach prawnych obrotu nieruchomościami
 • sprawy wieczystoksięgowe
 • wsparcie podczas procesów inwestycyjnych na nieruchomości
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości

SPRAWY RODZINNE

 • rozwody
 • separacja
 • alimenty
 • małżeńskie prawo majątkowe
 • podział majątku
 • władza rodzicielska
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa, ojcostwa (pokrewieństwa)
 • przysposobienie
 • ubezwłasnowolnienie
 • opieka i kuratela

PRAWO PRACY

 • opracowywanie regulaminów i zarządzeń
 • przygotowanie i opiniowanie umów z pracownikami
 • doradztwo prawne przy rozwiązaniu stosunku pracy
 • reprezentacja w sprawach ze stosunku pracy (przywrócenie do pracy, odszkodowanie, ustalenie istnienia umowy o pracę, niezapłacone wynagrodzenia i świadczenia dodatkowe, zakaz konkurencji)
 • sprawy o mobbing
 • dyskryminacja w zatrudnieniu
 • wypadki przy pracy

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

 • reprezentacja klientów przez organami administracyjnymi
 • reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi (skarga do WSA i NSA)
 • gospodarka nieruchomościami
 • gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
 • kształtowanie ustroju rolnego
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • ochrona zabytków
 • ochrona środowiska i przyrody
 • gospodarka wodna
 • uzyskiwanie koncesji, zezwoleń lub pozwoleń
 • akty stanu cywilnego
 • ewidencja ludności i dowody osobiste

SPRAWY PODATKOWE I KARNOSKARBOWE

 • przygotowywania wystąpień o wydanie indywidualnej lub ogólnej interpretacji podatkowej
 • reprezentacja w postępowaniu przed organami podatkowymi i skarbowymi
 • reprezentacja w postępowaniu przed WSA i NSA
 • doradztwo podatkowe w sprawach bieżących
 • obrona oskarżonych w karnoskarbowym postępowaniu przygotowawczym i sądowym

SPRAWY KARNE I WYKROCZENIOWE

 • obrona oskarżonych i obwinionych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • przygotowywanie prywatnych aktów oskarżenia i reprezentowanie oskarżycieli prywatnych w postępowaniu sądowym
 • reprezentowanie skazanych w postępowaniu wykonawczym

SPRAWY Z ZAKRESU OBROTU MIĘDZYNARODOWEGO

 • dochodzenie należności względem podmiotów zagranicznych
 • europejskie postępowanie nakazowe
 • europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń
 • uznanie orzeczeń sądów zagranicznych
 • sprawy z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego
 • możliwość świadczenia pomocy prawnej w języku angielskim

Kariera

Praca w Kancelarii Adwokackiej w Łodzi

Z uwagi na dynamikę rozwoju kancelarii rekrutacja jest przeprowadzana w systemie ciągłym. Osoby zainteresowane podjęciem współpracy, rozpoczęciem pracy, stażu lub praktyk są proszone o nadesłanie curriculum vitae wraz ze stosowną klauzulą zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych na adres mailowy Kancelarii.

Poszukujemy osób prezentujących wysoki poziom merytoryczny, otwartych na pogłębianie wiedzy i umiejętnie korzystających z doświadczenia zawodowego.

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Adwokat / Radca prawny

Kancelaria poszukuje adwokatów i radców prawnych w celu nawiązania współpracy. Preferowany obszar praktyki obejmuje prawo karne, handlowe lub podatkowe. Mile widziana znajomość języków obcych na poziomie zaawansowanym i kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu indywidualnej kancelarii.

Kontakt

adwokat Joanna Kaźmierczak

ul. Narutowicza 44, II piętro
Adres do doręczeń:
Kancelaria Adwokacka Łódź (90-254), ul. Piramowicza 15 lok. 17

NIP 7272691996
REGON 365128160

tel. (fax) 42 632 01 21
tel. kom. + 48 608 498 077

Godziny pracy:
Pon. – Pt.       9.00 – 20.00

Email: joanna.kazmierczak@adwokatura.pl

MILE WIDZIANE UPRZEDNIE UZGADNIANIE TERMINÓW WIZYT