Kancelaria Adwokacka adw. Joanna Kaźmierczak - Facebook
Kancelaria Adwokacka adw. Joanna Kaźmierczak - GoldenLine
Kancelaria Adwokacka adw. Joanna Kaźmierczak - Twitter
Kancelaria Adwokacka adw. Joanna Kaźmierczak - LinkedIn

Sporządzanie, weryfikacja i negocjowanie umów

Niejedna sprawa nie zakończyłaby się w sądzie, gdyby umowa została napisana bez błędów oraz z uwzględnieniem interesów reprezentowanej strony. Przygotowanie dobrej umowy zwiększa szansę korzystnego rozwiązania ewentualnych sporów, jakie mogą zaistnieć na jej tle. Oczywiście, podpisanie umowy nie zagwarantuje, że zostanie ona wykonana. Jednakże sposób, w jaki sformułowane są w niej obowiązki spoczywające na każdej ze stron, determinuje dalsze losy osób, które ją podpisały. Ważne, żeby zidentyfikować pola możliwych konfliktów i listę priorytetów, zanim przystąpi się do przygotowania umowy.

O sukcesie w sporach mogących powstać na tle umowy najczęściej decydują niuanse. Umowa powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby zwiększać szansę jej prawidłowego wykonania. Trzeba przewidzieć, jak będzie kształtować się sytuacja prawna osób nią związanych w razie ewentualnego sporu sądowego.

Podczas negocjacji najbardziej istotne jest przeforsowanie kluczowych dla transakcji postanowień umownych, nawet jeśli miałoby to odbyć się kosztem rezygnacji z innych mniej ważnych. Należy dbać o to, żeby zyskać i nie stracić przewagi negocjacyjnej, jeśli jej wypracowanie jest możliwe.

W Kancelarii można uzyskać profesjonalną pomoc prawną przy sporządzeniu, weryfikacji i negocjowaniu wszelkiego rodzaju umów zarówno w obrocie profesjonalnym, jak i konsumenckim lub powszechnym (między osobami niebędącymi przedsiębiorcami).