Kancelaria Adwokacka adw. Joanna Kaźmierczak - Facebook
Kancelaria Adwokacka adw. Joanna Kaźmierczak - GoldenLine
Kancelaria Adwokacka adw. Joanna Kaźmierczak - Twitter
Kancelaria Adwokacka adw. Joanna Kaźmierczak - LinkedIn

Reprezentacja przed sądami i organami państwowymi

Prowadząca Kancelarię Adwokacką w Łodzi, adw. Joanna Kaźmierczak, posiada praktyczne, bogate doświadczenie procesowe w samodzielnej reprezentacji, nabyte w toku setek rozpraw sądowych w różnych sprawach, począwszy od pozwu o zapłatę, skończywszy na sprawach karnych, w tym w sprawie o zabójstwo.

Kancelaria świadczy usługi reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi w toku postępowań rozpoznawczych, jak również przed Sądem Najwyższym w ramach postępowań nadzwyczajnych, w szczególności postępowania kasacyjnego. Oprócz reprezentacji przed sądami powszechnymi, Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej i przed sądami administracyjnymi, w tym także w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W ramach postępowań karnych Kancelaria oferuje reprezentację obwinionych, oskarżonych, oskarżycieli posiłkowych lub pokrzywdzonych we wszystkich stadiach postępowania karnego od postępowania wyjaśniającego po postępowanie sądowe.

Kancelaria Adwokacka przyjmuje także sprawy toczące się przed sądem arbitrażowym.