Kancelaria Adwokacka adw. Joanna Kaźmierczak - Facebook
Kancelaria Adwokacka adw. Joanna Kaźmierczak - GoldenLine
Kancelaria Adwokacka adw. Joanna Kaźmierczak - Twitter
Kancelaria Adwokacka adw. Joanna Kaźmierczak - LinkedIn

Kompleksowa obsługa przedsiębiorców

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zarówno przedsiębiorców świadczących usługi w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i na rzecz dużych spółek kapitałowych. Do każdego zlecenia podchodzimy z najwyższą starannością.

W trakcie praktyki adw. Joanna Kaźmierczak zdobyła doświadczenie w zakresie spraw związanych z obsługą podmiotów świadczących usługi deweloperskie i budowlane, m. in. w sprawach wynikających z niewłaściwego wykonania umów, odpowiedzialności z tytułu rękojmi, niewykonania umów przedwstępnych lub umów o roboty budowlane, remont i dzieło, itp. Sprawy tego rodzaju są prowadzone w sposób kompleksowy, obejmujący także prawo administracyjne, w szczególności prawo budowlane. Jako że w sprawach związanych z branżą deweloperską i budowlaną niezwykle ważne jest prawidłowe przygotowanie umowy, która w najwyższym stopniu chroniłaby interesy Klienta, świadczenie usług prawnych z zakresu budownictwa, umów deweloperskich, umów o dzieło lub tym podobnych należy rozpocząć od napisania umowy.

Prowadząca Kancelarię adw. Joanna Kaźmierczak uczestniczyła także w obsłudze podmiotów związanych z branżą sprzedaży detalicznej, hurtowej i osób prowadzących sprzedaż przez sklep internetowy. Sporządzenie regulaminu spełniającego aktualne wymagania ochrony konsumentów daje przedsiębiorcy gwarancję, że nie spotkają go negatywne konsekwencje w razie ewentualnych sporów sądowych, ani że nie zostanie on pozwany przez konsumenta lub organizacje społeczne przed Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Adw. Joanna Kaźmierczak zdobyła także bogate doświadczenie z zakresu obsługi podmiotów prowadzących działalność polegającą na obrocie wierzytelnościami. Wiele z nich powstawało w ramach umów zawartych z dużymi podmiotami gospodarczymi, takimi jak banki lub zakłady ubezpieczeń. Ponadto, uczestniczyła w sprawach powstałych na tle zobowiązań z zakresu prawa przewozowego.

Jednakże sprawy związane z obsługą przedsiębiorców niekoniecznie polegają na prowadzeniu spraw sądowych, niekiedy kluczowe są umiejętności właściwego zredagowania tekstu umowy albo doradztwa prawnego dotyczącego inwestycji lub podejmowanych decyzji ekonomicznych w tym także związanych z zagadnieniami podatkowymi. Dotyczy to także spółek, w których często powstają problemy przekształceń formy organizacyjno-prawnej. Niezależnie od branży, w której działa przedsiębiorca, niezwykle często jedynym rozwiązaniem, aby odzyskać należne pieniądze, jest wytoczenie powództwa o zapłatę.

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, bez względu na zakres prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.